De focus van VCM Gebiedsontwikkeling ligt op het optimaliseren van de Nederlandse inrichting met een centrale nadruk op klimaat. Een uniek perspectief is daarbij essentieel, waarbij ik geloof dat schaduwplanten niet alleen de tuin verlichten, maar ook nieuwe inzichten kan werpen op de vormgeving van ons landschap. Waarbij de passie ligt bij het vertellen van het verhaal van het landschap, zowel via landschappelijke kaarten als innovatieve tools. 

Foto verbeeldingskracht

In de wereld van gebiedsontwikkeling is creativiteit een onmisbaar element. Zonder creativiteit ontbreekt de verbeeldingskracht die nodig is om de diverse perspectieven van ruimtelijke ontwikkelingen met elkaar te verbinden. Soms is een beetje wrijving nodig, want juist daar ontstaan de meest innovatieve ideeën. Door verbeeldingskracht worden de feitelijke aspecten van het landschappelijk systeem inzichtelijk, waardoor iedereen betrokken kan worden bij het vormgeven van ruimtelijke ontwikkelingen. Mijn doel is niet alleen om landschappelijke kaarten te presenteren, maar ook om gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals Augmented Reality om het verhaal van het landschap op een bijzondere manier te vertellen. Hoewel Augmented Reality voor velen nog een nieuwe wereld is, is de overtuiging dat het op een eenvoudige manier kan bijdragen aan verfrissende perspectieven en inzichten. 

Een ander fundamenteel principe in de visie is het geloof in het concept ‘op elkaars schouders staan’. Hierbij wordt elkaar expertise benut om producten of projecten te verrijken. Hoewel sommige elementen individueel uitgewerkt kunnen worden, is de samenwerking met andere experts en Young Professionals noodzakelijk om te komen tot nieuwe, innovatieve en kwalitatieve resultaten. Dit leidt niet alleen tot de verrijking van het product of project, maar ook tot mijn eigen groei in kennis en vaardigheden. Samen streven naar vernieuwing en kwaliteit, waarbij de kracht van collectieve inzet de sleutel vormt tot duurzaam succes in gebiedsontwikkeling. 

DDW merianne van der Wielen