Foto Merianne van der Wielen

Welkom op de officiële website van VCM Gebiedsontwikkeling, waar passie voor landschapsvormgeving, effectieve communicatie en doeltreffend management samenkomen. Sinds de oprichting in september 2022 door Merianne van der Wielen is er een enorme toewijding aan het ontwerpen van buitenruimtes, het verstrekken van advies bij gebiedsontwikkelingen en het creëren van grafische, landschappelijke kaarten die de diverse lagen van het landschap met elkaar verbinden.  

Bij VCM Gebiedsontwikkeling gaan we verder dan traditionele benaderingen. De liefde voor innovatie komt tot uiting in het ontwikkelen van Augmented Reality-omgevingen, waarmee de boodschap op een vernieuwde manier overgebracht wordt. Opdrachtgevers zijn onder andere provincies, waterschappen, gemeenten, adviesbureaus en instanties die zich richten op het vergroenen van de buitenruimte. 

Samen met een uitgebreid netwerk wordt er gestreefd naar omgevingskwaliteit, verbeeldingskracht en een aangename leefomgeving. Integraal samenwerken, waarbij er gebruik gemaakt wordt van kennis uit verschillende sectoren, staat centraal in de aanpak. Door krachten te bundelen en te focussen op de unieke eigenschappen en condities van het landschap, benaderen we maatschappelijke vraagstukken vanuit een breed perspectief. Het doel is om het verhaal van het landschap te vertellen, niet alleen via traditionele kaarten, maar ook door innovatieve technologieën, zoals Augmented Reality toe te passen.

VCM Gebiedsontwikkeling heeft strategische samenwerkingsverbanden gesmeed, waaronder met Bureau Streekk. Dit bureau richt zich op klimaat-, stads- en landschapsinrichting en staat bekend om de ontwikkeling van klimaatonderleggers. Deze innovatieve tools bieden inzicht in de kansen die lokale gebiedseigenschappen bieden bij ruimtelijke initiatieven. Samen met Bureau Streekk wordt de dialoog aangegaan, waarbij het bodem- en watersysteem leidend is in het streven naar omgevingskwaliteit. Bureau Streekk vormt een netwerk van verschillende expertises en Young Professionals, wat resulteert in de meest innovatieve ideeën.

Ontdek met VCM Gebiedsontwikkeling en onze partners nieuwe dimensies van landschapsbeleving en draag bij aan de creatie van duurzame, boeiende leefomgevingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin de kracht van het landschap centraal staat!

 

Portfolio

Klimaatonderleggers

Ruimtelijke plannen

Augmented Reality

Verbeeldingskracht

Grafische vormgeving

Websites

Partners