projecten

Projecten

Vergroenen schoolplein Nederwetten

Het schoolplein van basisschool Sint Jozef in Nederwetten was in 2020 nog een versteend schoolplein met maar liefst een boom. Bij dit project heb ik het gehele proces meegemaakt van team-, concept- en visievorming tot ontwerp en beheer. Vandaag de dag ziet het schoolplein er een stuk groener uit. Waardoor het er niet alleen mooier uitziet, maar ook meer water laat infiltreren in de bodem en verkoeling biedt bij warme temperaturen. Daarnaast is het een avontuur voor de kinderen om op zoek te gaan naar insecten en de overkant van het schoolplein te halen zonder de vloer aan te raken. 

Klimaatonderlegger waterschap Aa & maas

Klimaatonderlegger Aa en Maas Merianne van der Wielen

In 2021 heb ik samen met landschapsarchitect Thomas Jansen en andere Young Professionals de klimaatonderlegger voor waterschap Aa en Maas ontwikkeld. De klimaatonderlegger valt op te delen in twee kaarten, namelijk de feitenkaart en de structuurkaart. De feitenkaart brengt letterlijk de feitelijke situatie van het landschap in beeld. Deze feitenkaart is opgebouwd uit verschillende landschappelijke lagen. Te beginnen met de basislagen: bodem, water en hoogte. Deze drie lagen vormen samen het natuurlijk systeem van het landschap. Daarop worden de ruimtelijke lagen geprojecteerd: naald- en loofbos, bebouwing, wegen en atmosfeer. Vervolgens worden er relaties gelegd tussen de verschillende lagen en vertaald naar klimaatcondities. In de structuurkaart worden deze condities/conclusies met punten, lijnen en vlakken weergegeven. 

De klimaatonderlegger wordt gebruikt bij klimaatdialogen, waterbeheerplannen, visies en ruimtelijke ontwikkelingen. De klimaatonderlegger kan ook gezien worden als een ‘praatplaat’. De kaart vormt een vertrekpunt voor het aangaan van het dialoog tussen verschillende sectoren. Waarbij het doel is om dezelfde taal te gaan spreken of je nou ambtenaar, bestuurder, natuurorganisatie, burger of boer bent. Samen moeten we het landschap zo optimaal mogelijk inrichten. Waar de kansen van het aangereikte landschap benut worden en het leidende principe gaat worden voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

Naast de Klimaatonderlegger van waterschap Aa en Maas heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen van de Klimaatonderlegger voor waterschap de Dommel, Gelderse Vallei, Raalte, gemeente Steenbergen, Lierop, Deurne, Aa-dal Noord en nog vele meer. 

Afstudeerproject Geopark Peelhorst en Maasvallei

Afstudeerproject Geopark Peelhorst en Maasvallei Merianne van der Wielen

Het afstudeerproject had als doel om een toekomstvisie voor Geopark Peelhorst en Maasvallei in 2050 te vormen. De provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas waren de opdrachtgevers voor dit project. Bij dit project is de klimaatonderlegger als vertrekpunt gebruikt. Deze klimaatonderlegger heb ik zelf ontwikkeld. Waarbij de basislagen water, bodem en hoogte centraal stonden in het project. De unieke identiteit van dit gebied werd hierbij versterkt. Onder unieke identiteit wordt het beukensysteem verstaan, waar de Peelrandbreuk de bekendste in dit gebied is. De kers op de taart voor Geopark Peelhorst en Maasvallei is het behalen van de UNESCO-status. 

De visiekaart is een inspiratiekaart. De keuzes zijn dus gebaseerd op het natuurlijk systeem, waarbij door bepaalde maatregelen toe te passen de breuken versneld worden herstelt. Deze kaart vormt dus een inspiratie voor klimaatdialogen.  

Augmented Reality Klimaatonderlegger Brabant

Ik heb een interactieve tool in Augmented Reality ontwikkeld. Met deze tool kan op elke willekeurige plek een digitale expositie worden opgeroepen en in een virtuele ruimte via een iPhone of iPad bekeken worden. In deze interactieve Augmented Reality ruimte is de fysieke omgeving nog steeds te zien, dit is bij virtual reality niet het geval. Augmented Reality geeft overzicht van het totaal zonder door te hoeven klikken. Je beweegt als in een expositieruimte op eigen gepaste snelheid door de set aan informatie, bijvoorbeeld aan de hand van kaarten, afbeeldingen en infographics. Middels kleine iconen op de kaart kan detailinformatie over de desbetreffende plek worden opgeroepen. Zo wordt informatie overgebracht waar een beleving aan gekoppeld is. Om in de interactieve te komen moet er een QR-code gescand worden, daarna doorloop je een aantal stappen in de app. Vervolgens is de interactieve omgeving toegankelijk. Een innovatieve presentatie methode die in de toekomst steeds meer toegepast gaat worden.  

3D landschap Augmented Reality

3D Landschap Augmented Reality

Vaak wordt het landschap gezien als een complex geheel aan lagen. Door het landschap op een stilistische manier in beeld te brengen wordt de realiteit versimpeld weergegeven. Hierop kunnen unieke landschappelijke elementen toegevoegd worden als detailinformatie. Ook kan de ondergrond die in realiteit niet direct zichtbaar is verbeeld worden in een 3D landschap. Het onzichtbare wordt hierdoor zichtbaar. Dit 3D landschap is gemaakt in het Open Source programma Blender. Vervolgens kan dit ingeladen worden in een Augmented Reality programma, zoals Adobe Aero of Fectar.