Privacyverklaring

Als bedrijf VCM Gebiedsontwikkeling hechten we veel waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die herleidbaar is tot een individu, zoals een naam, adres of e-mailadres. Deze gegevens worden beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VCM Gebiedsontwikkeling verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– NAW-gegevens

– Contactgegevens

– Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt

Het doel van het verwerken van deze gegevens is in eerste instantie gericht op het verlenen en factureren van onze advieswerkzaamheden, evenals de communicatie daaromtrent. Op onze website verzamelen we cookies volgens ons cookiebeleid en maken we gebruik van Google Analytics om:

– De ontwikkeling van onze website en dienstverlening te verbeteren

– De website aan te passen aan persoonlijke voorkeuren

– De werking van de website te analyseren en verkeersstatistieken samen te stellen ter verbetering van onze website

– Meer inzicht te krijgen in onze klanten

VCM Gebiedsontwikkeling deelt persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit nodig is vanwege een wettelijke verplichting (zoals fiscale of sociale wetgeving) of voor een redelijke bedrijfsvoering.

We zorgen voor passende beveiliging van persoonsgegevens volgens de geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking, tenzij er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

U kunt verschillende privacyrechten uitoefenen, zoals het recht op inzage, correctie, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de gegevensverwerking. Verzoeken kunnen worden ingediend via mvdwielen@vcmgebiedsontwikkeling.nl. Voor klachten kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).