Netwerkbijeenkomst Over de Stad en Streken kijken 13 juni 2024

    • 2024
    • Klimaatonderlegger, Verbeeldingskracht

Op 13 juni 2024 vond de netwerkbijeenkomst “Over de Stad en Streken Kijken” plaats op Kasteel Soelen. Deze bijeenkomst, georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met Bureau Streekk, richt zich op ambtenaren en professionals die betrokken zijn bij gebiedstransformaties en klimaatadaptatie. Het doel van de bijeenkomst is om een gemeenschappelijke basis te vinden vanuit bodem- en watersystemen om ruimtelijke ontwikkelingen te verankeren, versnellen en verrijken. Er wordt gestreefd naar concrete bouwstenen voor gebiedsontwikkelingen in overgangsgebieden tussen stad en land.

De bijeenkomst biedt twee workshops aan. De eerste workshop, “Bouwen op basis van bodem- en watereigenschappen,” wordt geleid door Linda van der Zee en Harold van Oorschot. Hier wordt onderzocht hoe we elkaars taal beter kunnen begrijpen om de samenwerking tussen expertisen en innovaties te bevorderen. Het landschapstapijt van de gemeente Maashorst, met daarin AR-tegels en de Klimaatonderlegger als hulpmiddel voor ruimtelijke ontwikkelingen, staat hierbij centraal.

De tweede workshop, “Werken buiten de kaders,” onder leiding van John Vester en Rob Berkers, richt zich op het verkennen van nieuwe denkrichtingen en de meerwaarde van een meervoudige belangenbenadering. Door middel van het spel ‘Ready to Rumble’ worden deelnemers aangemoedigd om verrassende en inspirerende combinaties te bedenken.

Het programma van de dag begint om 12:00 uur met innovatiekamers en een lunch. Om 13:00 uur geeft gastspreker Pier Vellinga, hoogleraar water en klimaat, de aftrap. De eerste workshopronde vindt plaats van 13:45 tot 14:45, gevolgd door een korte pauze. De tweede workshopronde loopt van 15:00 tot 16:00, en de dag wordt afgesloten met een netwerkborrel tot 17:00 uur.

De bijeenkomst wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland, verschillende waterschappen, gemeenten zoals Meierijstad, Maashorst, Den Bosch, Culemborg, Buren, Barneveld, Ede en Nijmegen, en organisaties zoals Staatsbosbeheer, IVN en WUR.

Dit is de eerste bijeenkomst in een reeks van vier netwerkbijeenkomsten.