Klimaatonderlegger waterschap de Dommel

    • 2022
    • Waterschap de Dommel
    • Klimaatonderlegger

In 2022 heb ik samen met landschapsarchitect Thomas Jansen en andere Young Professionals de klimaatonderlegger voor waterschap de Dommel ontwikkeld. De klimaatonderlegger valt op te delen in twee kaarten, namelijk de feitenkaart en de structuurkaart. De feitenkaart brengt letterlijk de feitelijke situatie van het landschap in beeld. Deze feitenkaart is opgebouwd uit verschillende landschappelijke lagen. Te beginnen met de basislagen: bodem, water en hoogte. Deze drie lagen vormen samen het natuurlijk systeem van het landschap. Daarop worden de ruimtelijke lagen geprojecteerd: naald- en loofbos, bebouwing, wegen en atmosfeer. Vervolgens worden er relaties gelegd tussen de verschillende lagen en vertaald naar klimaatcondities. In de structuurkaart worden deze condities/conclusies met punten, lijnen en vlakken weergegeven.

Bij de klimaatonderlegger van waterschap de Dommel was een interessant gegeven dat er vele watermolenbiotopen aanwezig zijn in het gebied. Dit komt door de vele hoogteverschillen en daarbij komende geschikte plaatsen voor watermolenbiotopen.