Klimaatonderlegger Waterschap Aa en Maas

Klimaatonderlegger waterschap Aa en Maas

    • 2022
    • Waterschap Aa en Maas
    • Klimaatonderlegger

In 2021 heb ik samen met landschapsarchitect Thomas Jansen en andere Young Professionals de klimaatonderlegger voor waterschap Aa en Maas ontwikkeld. De klimaatonderlegger valt op te delen in twee kaarten, namelijk de feitenkaart en de structuurkaart. De feitenkaart brengt letterlijk de feitelijke situatie van het landschap in beeld. Deze feitenkaart is opgebouwd uit verschillende landschappelijke lagen. Te beginnen met de basislagen: bodem, water en hoogte. Deze drie lagen vormen samen het natuurlijk systeem van het landschap. Daarop worden de ruimtelijke lagen geprojecteerd: naald- en loofbos, bebouwing, wegen en atmosfeer. Vervolgens worden er relaties gelegd tussen de verschillende lagen en vertaald naar klimaatcondities. In de structuurkaart worden deze condities/conclusies met punten, lijnen en vlakken weergegeven.

De klimaatonderlegger wordt gebruikt bij klimaatdialogen, waterbeheerplannen, visies en ruimtelijke ontwikkelingen. De klimaatonderlegger kan ook gezien worden als een ‘praatplaat’. De kaart vormt een vertrekpunt voor het aangaan van de dialoog tussen verschillende sectoren. Waarbij het doel is om dezelfde taal te gaan spreken of je nou ambtenaar, bestuurder, natuurorganisatie, burger of boer bent. Samen moeten we het landschap zo optimaal mogelijk inrichten. Waar de kansen van het aangereikte landschap benut worden en het leidende principe gaat worden voor ruimtelijke ontwikkelingen.