De Oersprong Boekel

De Oersprong Boekel

    • 2022
    • Gemeente Boekel
    • 22-12-22
    • Ruimtelijke Plannen

In december van 2022 de prijsvraag gewonnen die de gemeente Boekel had uitgezet voor een woonwijk gebaseerd op wijstwonen. In samenwerking met Hendriks Coppelmans, Faam Architecten en Van Helvoort makelaardij.

De Oersprong ligt tussen twee aardkundige breuklijnen in. Een gebied vol
ijzeroerhoudende gronden en scherpe overgangen in reliëf met lage droge en hoge
natte gebieden. Een unieke context die de basis vormt voor een landelijk karaktervolle
ontspannen woon- en leefomgeving. Het plan de Oersprong maakt maximaal gebruik van
de unieke oerkundige eigenschappen van breuklijnen, een verspringend landschap vol
ogenschijnlijke tegenstellingen. Door de aanwezigheid van breuken wordt water aan de
hoge zijde van de breuk omhoog gestuwd en aan de lage zijde in de bodem opgenomen.
Hierdoor ontstaat het typische breuklijn beeld hoog-nat en laag-droog. De eeuwenoude
oorsprong is hier zichtbaar en voelbaar.
De landschappelijke eigenschappen hebben we versterkt en vertaald naar klimaatruimtelijke
effecten. De Oersprong helpt de natuur een handje bij de aangroei van
breuken en ontwikkeling van wijst milieus. Door de breukzone licht op te hogen met
hygroscopisch, oftewel wateropzuigend, materiaal wordt ijzerrijk wijstwater hoger
opgezogen. Zo komt het meer in contact met zuurstof waardoor de ondoorlatende
ijzeroerbank versnelt aan- of opgroeit. Hierdoor zal op de hoge delen het wijstwater
langer en beter worden vastgehouden wat ten goede komt aan de unieke wijst natuur.
Met de aangroei van de breuk zal ook het grondwater gestaag stijgen; een positieve
ontwikkeling in deze tijden van daling van de grondwaterstand.