Afstudeerwerk Geopark Peelhorst en Maasvallei

Afstudeerproject Geopark Peelhorst en Maasvallei

    • 2022
    • Geopark Peelhorst en Maasvallei
    • 15-07-2022
    • Ruimtelijke Plannen

Het afstudeerproject had als doel om een toekomstvisie voor Geopark Peelhorst en Maasvallei in 2050 te vormen. De provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas waren de opdrachtgevers voor dit project. Bij dit project is de klimaatonderlegger als vertrekpunt gebruikt. Deze klimaatonderlegger heb ik zelf ontwikkeld. Waarbij de basislagen water, bodem en hoogte centraal stonden in het project. De unieke identiteit van dit gebied werd hierbij versterkt. Onder unieke identiteit wordt het beukensysteem verstaan, waar de Peelrandbreuk de bekendste in dit gebied is. De kers op de taart voor Geopark Peelhorst en Maasvallei is het behalen van de UNESCO-status.

De visiekaart is een inspiratiekaart. De keuzes zijn dus gebaseerd op het natuurlijk systeem, waarbij door bepaalde maatregelen toe te passen de breuken versneld worden herstelt. Deze kaart vormt dus een inspiratie voor klimaatdialogen.