3D landschap

3D landschap Augmented Reality

    • 2023
    • Augmented Reality

Vaak wordt het landschap gezien als een complex geheel aan lagen. Door het landschap op een stilistische manier in beeld te brengen wordt de realiteit versimpeld weergegeven. Hierop kunnen unieke landschappelijke elementen toegevoegd worden als detailinformatie. Ook kan de ondergrond die in realiteit niet direct zichtbaar is verbeeld worden in een 3D landschap. Het onzichtbare wordt hierdoor zichtbaar. Dit 3D landschap is gemaakt in het Open Source programma Blender. Vervolgens kan dit ingeladen worden in een Augmented Reality programma, zoals Adobe Aero of Fectar.