Factsheet-Schoolpleinen-van-de-Toekomst

Factsheet Schoolpleinen van de Toekomst

Tijdens mijn stage in 2021 bij IVN Tilburg werd er een enquete uitgezet bij alle basisscholen in Brabant. Deze data heb ik geanalyseerd en omgezet naar een factsheet.

Infographic Klimaatonderlegger

Een van de onderdelen waar ik mezelf mee bezighoud is het maken van klimaatonderleggers. Dit zijn kaarten die worden ingezet bij klimaat-ruimtelijke ontwikkelingen. Deze infographics worden gebruikt om de klimaatonderlegger overzichtelijk uit te leggen.